ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

อัลบัมเฟสบุ๊ค

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
พิธีรับมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ๖๑
การแข่งขันกีฬา เนื่องในวันครู ๖๑
กิจกรรมจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
ไหว้พระประจำโรงเรียน ศาลพ่อกำนัน
วันคริสต์มาส
เชียร์ลีดเดอร์ ดอกติ้วเกมส์ ครั้งที่ ๒๑
พิธีเปิด ดออกติ้วเกมส์ ครั้งที่ ๒๑
ดอกติ้วเกมส์ ครั้งที่ ๒๑
สพม 26 พบเพื่อนครู
Timeline Photos
ความผูกพันเก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจมีให้ตลอดกาล
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
Mys ฟุตซอลต้านยาเสพติด
เดินขบวนกีฬา
วันวิทย์&อาเซียน
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
Mobile Uploads
กิจกรรมบูรณาการนาข้าว การดำนา
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลยางสีสุราช
กิจกรรมเข้าค่าย วงโยธวาทิต
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประเมินระบบดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
Cover Photos
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม,๑และม,๔
กิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียน ม,๑และม,๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๒,๓,๕,๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ม,๑และม,๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สวัสดีวันปีใหม่ไทย
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัจฉิม'59
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์
คุณครูจีรติกาญน์ โพธิลา
วันครู'60
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ผู้อำนวยการวิไลวรรณ นิรุธติคุณ
ผู้อำนวยการ โชคชัย แสงสว่าง
เติมใจ เติมฝัน
ร้อยรักจากดวงใจ ร่วมต้อนรับ ผอ ศักดา สวัสดิ์สละ สู่อ้อมใจ ชาว ม่ว
ร้อยรักจากดวงใจ ร่วมต้อนรับ ผอ ศักดา สวัสดิ์สละ สู่อ้อมใจ ชาว ม่ว
ท่านผู้อำนวยการ ประพันธ์ ขันโมลี
กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด
ดอกติ้วเกมส์ ครั้งที่ 20