• 47102.jpg

  ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 • unnamed.png

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • banner จัดซื้อ-จัดจ้าง.jpg

  จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์

 • CCI_000011.jpg

  จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

 • CCI_000009.jpg

  จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์

 • 0001.jpg

  ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ฉบับที่ ๗ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 • 1586190906-banner 1.jpg

  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ๔ ๒๕๖๔

 • -62.JPG

  การยื่นซองเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

 • .JPG

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖.jpg

  แบบส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร